Štěchovice

obec Štěchovice jméno/organizace: Miloš Čapek adresa: Hlavní 3, 252 07 Štěchovice telefon: 257 740 403 email: info@ou-stechovice.cz web: www.stechovice.info

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 mobil: 728 122 342 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odb. sociální poradenství

 • mobil: 733 196 118
 • email: stujova@css-hvozdy.cz

 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • mobil: 733 196 118

 • email: stujova@css-hvozdy.cz 

 

 

Terénní a ambulantní forma poskytování služeb na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s. v MFC Štěchovice, prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 mobil: 728 122 342 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

Poskytují služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství.

Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Sigmundová

 • mobil: 725 921 442 
 • email:sigmundova@css-hvozdy.cz

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 mobil: 728 122 342 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

kontaktní osoba:

 • telefon: 723 388 101
 • e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

 

 

Terénní a ambulantní forma poskytování služby na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s., v MFC Štěchovice, prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice

Centrum nabízí odborné sociální poradenství: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby

 

 

Sociálně terapeutické činnosti:

 • poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech (dávky, pojištění)
 • základní poradenství v oblasti práva
 • rozbor a objasnění situace klienta

 

 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • poskytnutí a podání písemností

 

Poradenství je poskytováno ZDARMA a je zachována povinnost mlčenlivosti. Poradenství je pro osoby v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a potřebují podporu při hájení svých oprávněných zájmů. 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 mobil: 728 122 342 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

odborné sociální poradenství:

 • mobil: 722 968 256
 • e-mail: kostakova@css-hvozdy.cz

sociálně terapeutické dílny:

 • mobil: 601 368 794
 • e-mail: cmakalova@css-hvozdy.cz

 

 

Terénní a ambulantní forma poskytování služeb na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s. v MFC Štěchovice, prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

kontaktní osoba:

 • mobil: 724 110 441
 • e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz, jirkova@css-hvozdy.cz 

Poskytují služby: týdenní stacionář pro lidi s lehkým, středním i težkým mentálním a kombinovaným postižením, odlehčovací službu pro osoby s lehkým, středně težkým mentálním a zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny. 

Dům s pečovatelskou službou Štěchovice

obec Štěchovice adresa: Školní 353, 252 07 Štěchovice telefon: 242 413 664, 242 413 663

Klubíčko na Valše

obec Štěchovice adresa: Hlavní 401, 252 07 Štěchovice telefon: 777 322 002 mobil: 721 603 066 email: klubickonavalse@seznam.cz URL www.klubickonavalse.cz

MŠ Štěchovice

obec Štěchovice adresa: Hlavní 325, 252 07 Štěchovice telefon: 242 413 670 mobil: 777 030 370 email: materska.skola@stechovice.info URL www.msstechovice.cz

datová schránka: xeakz93

Praktický lékař pro děti a dorost: MUDr. Renata Zachová

obec Štěchovice adresa: Školní 353, 252 07 Štěchovice - zdravotní středisko Štěchovice telefon: 242 413 672 email: dr.zachova@lam.cz URL www.mudrzachova.cz

Praktický lékař pro dospělé: MUDr. Jan Růžička

obec Štěchovice adresa: Školní 353, 252 07 Štěchovice - zdravotní středisko Štěchovice telefon: 728 327 621, 242 413 671 email: ordinace.stechovice@seznam.cz URL www.lekari-stechovice.webnode.cz

ZŠ Štěchovice

obec Štěchovice adresa: Školní 122, 252 07 Štěchovice telefon: 242 413 650, 731 618 812 (ředitelna) mobil: 242 413 657 (hospodářka) email: zsstechovice@email.cz URL www.zs-stechovice.cz

datová schránka:  2qamsy3

Zubní ordinace: MUDr. Dan Dothe

obec Štěchovice adresa: Školní 353, 252 07 Štěchovice - zdravotní středisko Štěchovice telefon: 773 218 277 email: zubnistechovice@seznam.cz URL www.zubnistechovice.cz
Celkem dokumentů: 12 - Stránka 1 z 1