Dobříš

obec Dobříš jméno/organizace: Mgr. Stanislav Vacek adresa: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš telefon: 318 533 311 email: epodatelna@mestodobris.cz web: http://www.mestodobris.cz

Pečovatelská služba města Dobříše

obec Dobříš adresa: Dukelské nám. 443, 263 01 Dobříš telefon: 318 522 874 email: ps.dobris@seznam.cz web: www.mestodobris.cz/pecovatelska-sluzba-mesta-dobrise/os-4482

Poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,  zajištění stravy,  pomoc při zajištění chodu domácnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a  základní sociální poradenství.

Poliklinika Dobříš

obec Dobříš Název Středisko zdraví spol. s r.o. adresa: Pražská 38, 263 01 Dobříš mobil: 318 522 575 email: info@poliklinikadobris.cz URL www.poliklinikadobris.cz/

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Jiří Kupka

obec Dobříš Název MUDr. Jiří Kupka adresa: Komenského 417, 263 01 Dobříš telefon: 318 521 016

Praktický lékař pro děti a dorost

obec Dobříš Název MUDr. Jana Veselá a MUDr. Alena Vojáčková adresa: Komenského 417, 263 01 Dobříš telefon: 318 521 014 mobil: 730 142 936 email: dod@volny.cz URL http://www.mudrvojackova.cz/o-nas/

Praktický lékař pro dospělé - MUDr. Pavel Kuře

obec Dobříš Název MUDr. Pavel Kuře adresa: V Zahradách 1508, 263 01 Dobříš telefon: 318 522 627

Psychologické poradenství

obec Dobříš Název Mgr. Ivana Lenerová adresa: Nad Papežem 1598, 263 01 Dobříš telefon: 318 520 875

Rodinné centrum Dobříšek, z.s.

obec Dobříš adresa: Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš mobil: 608 459 559, 608 906 559 email: rcdobrisek@gmail.com URL www.dobrisek.cz

Nabízí programy pro maminky s dětmi, zaměřuje se i na preventivní práci v sociální oblasti, spolupracujeme s psychologem a speciálním pedagogem. Vytváří pracovní příležitosti pro rodiče s dětmi, pořádá vzdělávací kurzy a semináře.

Sdružení "Dej mi šanci"

obec Dobříš Název Hana Petáková mobil: 720 108 431 – p. Petáková email: dejmisanci@centrum.cz URL www.dejmisanci.cz

Pomáháme lidem se zdravotními hendikepy a jejich rodinám.

Pořádáme:

  • pravidelná setkání pečujících rodičů, pěstounů, sourozenců
  • společné setkávání rodin s hendikepovanými dětmi, akce pro děti, výlety
  • přednášky a semináře
  • pravidelné volnočasové aktivity - pohybový a výtvarně terapeutický kroužek

Stomatologie - MUDr. Helena Kukolová

obec Dobříš Název MUDr. Helena Kukolová adresa: Komenského nám. 411, 263 01 Dobříš telefon: 318 521 088

Stomatologie - MUDr. Mária Šmahelová

obec Dobříš Název MUDr. Mária Šmahelová adresa: Komenského nám. 411, 263 01 Dobříš telefon: 318 521 066

Stomatologie - MUDr. Otakar Šmahel

obec Dobříš Název MUDr. Otakar Šmahel adresa: Komenského nám. 411, 263 01 Dobříš telefon: 318 521 066

Stomatologie - MUDr. Václav Mašek

obec Dobříš Název MUDr. Václav Mašek adresa: Mírové náměstí 1866, 263 01 Dobříš telefon: 318 523 190

Ubytovna Dobříš, Dokas.s.r.o.

obec Dobříš adresa: Školní 36, Dobříš 263 01 telefon: 318 522 590

Úřad práce, kontaktní pracoviště Dobříš

obec Dobříš adresa: Na Zlaté stezce, 263 01 Dobříš telefon: 318 523 318, 318 521 031 email: dobris.up@pb.mpsv.cz

ZŠ Dobříš Lidická

obec Dobříš Název Mgr. Eva Burešová adresa: Lidická 384, 263 01 Dobříš telefon: 318 521 171 mobil: 602 116 411 email: spec.dobris@email.cz URL http://www.zsdobris-lidicka.cz/
Celkem dokumentů: 31 - Stránka 2 z 3