Dobříš

obec Dobříš jméno/organizace: Mgr. Stanislav Vacek adresa: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš telefon: 318 533 311 email: epodatelna@mestodobris.cz web: http://www.mestodobris.cz

2. MŠ Dobříš

obec Dobříš Název Růžena Chovanečková adresa: Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš telefon: 318 521 044 mobil: 731 178 390 email: 2ms.dobris@worldonline.cz URL www.msdobris.wz.cz

2. ZŠ Dobříš, Školní

obec Dobříš Název Mgr. Bohumila Pallagyová adresa: Školní 1035, 263 01 Dobříš telefon: 318 521 002 mobil: 777 999 572 email: 2.zsdobris@seznam.cz URL www.2zsdobris.webnode.cz

4. MŠ Dobříš

obec Dobříš Název Mgr. Monika Vaňková adresa: Fričova 104, 26301 Dobříš telefon: 318 522 548 mobil: 603 463 441 email: 4materskaskola-dobris@cbox.cz URL www.spokojenaskolka.cz

5. MŠ Dobříš

obec Dobříš Název Jitka Šedivá adresa: Jeřábová 613, 263 01 Dobříš mobil: 736 778 600 email: skolka.dobris@volny.cz URL http://msvetrnikdobris.webnode.cz/

Domov seniorů Dobříš

obec Dobříš adresa: Za Poštou 1660, 263 01 Dobříš telefon: 318 520 955 fax: 318 520 970 email: info@dsdobris.cz URL www.dsdobris.cz

Dům s pečovatelskou službou Dobříš

obec Dobříš Název Naděžda Matějková, ředitelka DPS, člen bytové komise telefon: 318 522 874 email: ps.dobris@seznam.cz

Klinický psycholog a psychoterapeut

obec Dobříš Název Mgr. Jiří Štěpo adresa: Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš mobil: 604 113 125 email: drvpostep@drvostep.com URL www.drvostep.com

Klinický psycholog a psychoterapeut Mgr. Jiří Štěpo

obec Dobříš adresa: Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš telefon: 604 113 125 email: drvpostep@drvostep.com URL www.drvostep.com

Klub Biják

obec Dobříš adresa: Boženy Němcové 950, 263 01 Dobříš mobil: 603 130 057 email: mike@kravmaga-kapap.cz URL Facebook: Klub BIJÁK - Dobříš

Volnočasový klub Biják nabízí zázemí pro nekomerční aktivity pro děti. mládež a dospělé.

Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor a protidrogový koordinátor

obec Dobříš Název Bc. Václav Brejcha adresa: Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš telefon: 318 533 371 fax: 318 533 375 email: brejcha@mestodobris.cz

Masarykovo sanatorium Dobříš

obec Dobříš Název MEDIHELP s.r.o. adresa: Na Čihadle 833, 263 01 Dobříš telefon: 318 541 211 email: info@medi-help.cz URL www.medi-help.cz

Nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných, poskytuje doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách.

Masarykovo sanatorium Dobříš

obec Dobříš Název MEDI HELP s.r.o. adresa: Na Čihadlech 833, 26301 Dobříš telefon: 318 522 748 URL www.medi-help.cz

Léčebna pro dlouhodobě nemocné.

Nízkoprahový klub Terén

obec Dobříš Název Proxima Sociale adresa: Jáchymovská 1869, 263 01 Dobříš telefon: 777 310 306 mobil: 773 945 577 email: sokolova@proximasociale.cz, hemrova@proximasociale.cz

Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 11 - 18 let. Prostor pro trávení volného času dětí a mládeže, pomoc v obtížných situacích, provádí i terénní práci s dětmi a mládeží v ulicích města Dobříše.

Pondělí  12:00 - 18:00
Úterý      12:00 - 18:00
Středa    14:00 - 16:00
Čtvrtek   12:00 - 18:00

Občanská poradna - Proxima Sociale o.s.

obec Dobříš adresa: Jáchymovská 1869, 263 01 Dobříš telefon: 241 770 232 email: poradna@proximasociale.cz URL http://www.proximasociale.cz/poradenske-a-pobytove-programy/obcanska-poradna/

Dobříš

 

Osobní konzultace

Telefonické konzultace

Pondělí

zavřeno

13 – 16

Úterý

zavřeno

10 – 17

Středa

lichá středa 10 - 14

10 – 16

Čtvrtek

zavřeno

10 – 17

Pátek

zavřeno

zavřeno

 

Kontaktní místo v Dobříši v Nízkoprahovém klubu Terén
sídlo poradny: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 12 - Modřany

Poskytuje poradenství v mnoha oblastech – sociální, finanční, právní aj.

Ordinace specialisty urologie

obec Dobříš Název MUDr. Michal Reichrt adresa: Komenského 454, 263 01 Dobříš telefon: 318 522 848 mobil: 318 427 480 email: urologiepb@seznam.cz URL www.urologie-pribram.cz
Celkem dokumentů: 31 - Stránka 1 z 3