Masarykovo sanatorium Dobříš

obec Dobříš jméno/organizace: MEDI HELP s.r.o. adresa: Na Čihadlech 833, 26301 Dobříš telefon: 318 522 748 web: www.medi-help.cz

Léčebna pro dlouhodobě nemocné.