Mokrovraty

obec Mokrovraty jméno/organizace: Stanislava Ecklová adresa: Mokrovraty 92, 262 03 Nový Knín telefon: 318593812 email: mokrovraty@volny.cz web: http://www.mokrovraty-obec.cz

Azylový dům svaté Ludmily

obec Mokrovraty adresa: Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín telefon: 311 360 311 email: azylovy.dumsv.ludmily@email.cz URL www.socialnipece.cz/

Azylový dům sv. Ludmily poskytuje dočasné ubytování rodinám, které ztratily svůj vlastní domov. Našimi klienty se mohou stát úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství bez přístřeší a v hmotné nouzi, oběti domácího násilí – rodič s nezaopatřeným dítětem a osoby komerčně zneužívané; lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou.

Klub lesní školky Mokrovraty

obec Mokrovraty Název Miluše Jekoschová, Barbora Pecháčková Uchytilová telefon: 732 643 576 mobil: 605 502 506 email: skolkamokrovraty@centrum.cz URL www.ditevlese.cz

ZŠ a MŠ Mokrovraty

obec Mokrovraty Název PhDr. Lenka Havlíčková adresa: Mokrovraty 63, 262 03 Nový Knín telefon: 318 593 841 mobil: 728 066 696 email: zs.mokrovraty@seznam.cz URL www.skolamokrovraty.webnode.cz
Celkem dokumentů: 3 - Stránka 1 z 1