Úmrtí

  • Zůstali jste sami?
  • Postihla Vás náhlá a bolestná ztráta blízké osoby?
  • Nevíte, kdo by Vám v této situaci poradil?
  • Nemáte peníze na pohřeb?
  • Řešíte dědictví a rodinné spory?

Paliativní centrum Příbram

obec Příbram telefon: 318 641 556 (poradna - volejte pouze po-pá 13.00 - 14.30) mobil: 724 359 481 (koordinátor - po-pá 8.00 - 15.30) email: paliativni.centrum@onp.cz URL www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/paliativni-centrum/642-nas-tym

Poskytuje pomoc pozůstalým v době truchlení nejen klinickou psycholožkou ale i kaplanem.

Dlouhá cesta z.s.

obec Praha adresa: Krátkého 250/4, 190 00 Praha 9-Vysočany telefon: 721 288 215 mobil: 602 186 732 email: dlouhacesta@dlouhacesta.cz URL www.dlouhacesta.cz

Pomoc a podpora rodičů, kterým zemřelo dítě.

Poradna - Cesty domů

obec Praha adresa: Heleny Kočvarové 1, 140 00 Praha 4-Michle telefon: 725 245 576 mobil: 775 166 863 email: poradna@cestadomu.cz URL www.cestadomu.cz

Poskytují poradenství pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka, potřebují si promluvit. 

Domácí hospic Dobrého Pastýře Hořovice

Název Mobilní specializovaná paliativní péče adresa: Masarykova 387/6, 268 01 Hořovice mobil: 731 453 066, 731 479 646 email: info@hospic-horovice.cz URL www.paliace.cz/domaci-hospic-dobreho-pastyre-horovice/

Domácí hospic Křídla

obec Sedlčany adresa: nám. T.G.Masaryka 28, 264 01 Sedlčany (vstup zezadu z ulice Šafaříkova) mobil: 608 083 555 email: kontakt@hospickridla.cz URL www.hospickridla.cz

Hospic Dobrého Pastýře Čerčany - o.s.Tři

adresa: Sokolská 584, 257 22 Čerčany telefon: 317 777 381 email: tri@hospic-cercany.cz URL www.hospic-cercany.cz

Centrum krizové intervence

obec Praha adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice - Ústavní 91, 181 02 Praha 8 telefon: 284 016 111 telefon NONSTOP: 284 016 666 - linka důvěry email: podatelna@bohnice.cz URL www.bohnice.cz

Poskytuje akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v obtížných životních situacích.

Centrum sociálních služeb Praha - Pražská linka důvěry

obec Praha adresa: Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3-Žižkov telefon NONSTOP: 222 580 697 email: linka.duvery@csspraha.cz URL www.csspraha.cz

Pro osoby v krizové situaci - v tíživé životní nebo sociální situaci, bez omezení věku. 

Česká asociace pro psychické zdraví

obec Praha adresa: sídlo ČAPZ: Panská 8, 110 00 Praha 1 telefon: 224 212 656 mobil: 777 783 019 email: info@capz.cz URL www.capz-esprit.sweb.cz/new/index.html

Linka psychopomoci: 224 214 214

Poskytuje pomoc lidem v situacích, se kterými si neví rady nebo je jen potřebují probrat s někým nezaujatým. 

Psychologické poradenství - Cesta k sobě

obec Dobříš Název terapeut Daniela Stratilová adresa: Lidická 344, 263 01 Dobříš mobil: 777 009 995 email: daniela@cestaksobe.net URL www.cestaksobe.net

Poradenství v nesnadných životních situacích, psychoterapie a podpora osobního rozvoje. 

Terapeutické poradenství

obec Nová Ves pod Pleší Název Bc. Miroslav Salcman adresa: Malostranská 109, 262 04 Nová Ves pod Pleší mobil: 723 654 490 email: mirovous@seznam.cz URL www.terapeuticke-poradenstvi.webnode.cz

Sociální odbor Dobříš

obec Dobříš adresa: Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš telefon: 318 533 374, 318 533 378 - sociální pracovnice mobil: 770 169 398, 778 522 908 - sociální pracovnice email: koblova@mestodobris.cz, trojakova@mestodobris.cz URL www.mestodobris.cz

Správa hrobových míst město Dobříš

obec Dobříš adresa: Mírové nám. 230, 263 01 Dobříš telefon: 318 533 308 email: machova@mestodobris.cz URL www.mestodobris.cz

Pohřební služba Jiří Kotrch

obec Dobříš adresa: Pražská 110, 263 01 Dobříš telefon: 318 542 019 mobil: 721 500 496 email: kontakt@pohrebnisluzbadobris.cz URL www.pohrebnisluzbadobris.cz

Pohřební služba René Vlček

obec Dobříš adresa: Zborovská 341, Na Kole 812, 263 01 Dobříš telefon: 732 619 925 mobil: 604 703 227 email: vlcek812@seznam.cz URL www.pohrebnisluzbavlcek.cz
Celkem dokumenů: 26 - Stránka 1 z 2