Farní charita Příbram

obec Příbram adresa: Nám. T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram I telefon: 318 635 050 mobil: 777 942 520 email: info@charita-pribram.cz web: www.charita-pribram.cz

Poskytují pečovatelskou, ošetřovatelskou a odlehčovací službu. Pečovatelská služba je pro osoby se zdravotním postižením a seniory v jejich  přirozeném prostředí.

Ošetřovatelská služba je dle indikace ošetřujícího lékaře. Odlehčovací služby poskytují osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, pomoc klientovi při zvládání běžných úkonů.