Dům s pečovatelskou službou Dobříš

obec Dobříš jméno/organizace: Naděžda Matějková, ředitelka DPS, člen bytové komise telefon: 318 522 874 email: ps.dobris@seznam.cz