Stáří

  • Máte pocit, že už nezvládáte vše jako dříve?
  • Potřebujete pomoc s domácností, nákupem, úklidem?
  • Nemáte, kdo by se o Vás postaral?
  • Rádi byste zůstali doma, ale nevíte, jak vše zvládnete?
  • Toužíte najít nové přátele?
  • Chcete zůstat aktivní i v seniorském věku?

Farní charita Starý Knín

obec Nový Knín adresa: Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín telefon: 318 593 381 email: info@socialnipece.cz URL www.socialnipece.cz

Poskytují pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem, pomáhají udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporují je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhají jim k aktivnímu vztahu k životu. Podporují  mnohdy nelehkou péči rodin o ně, pomáhají, aby lidé mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

Farní charita Starý Knín, středisko Štěchovice - Davle

obec Štěchovice Název Katarína Nožinová adresa: 252 06, Štěchovice mobil: 606 552 051 URL www.socialnipece.cz

Poskytují terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a aktivizační službu. Pomáhají např. s úklidem, hygienou, dovážkou oběda, nákupem apod.

Farní charita Starý Knín, středisko Svaté Pole

obec Svaté Pole Název Pavla Valtová mobil: 603 531 388 URL www.socialnipece.cz

Poskytují terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a aktivizační službu. Pomáhají např. s úklidem, hygienou, dovážkou oběda, nákupem apod.

Farní charita Starý Knín, středisko Nový Knín

obec Nový Knín Název Vladimíra Řídká mobil: 604 231 804 URL www.socialnipece.cz

Poskytují terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a aktivizační službu. Pomáhají např. s úklidem, hygienou, dovážkou oběda, nákupem apod.

Farní charita Starý Knín, domácí zdravotní služba

obec Nový Knín Název Marie Bouchalová mobil: 602 668 236 URL www.socialnipece.cz

Pečovatelská služba města Dobříše

obec Dobříš adresa: Dukelské nám. 443, 263 01 Dobříš telefon: 318 522 874 email: ps.dobris@seznam.cz URL www.mestodobris.cz/pecovatelska-sluzba-mesta-dobrise/os-4482

Poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,  zajištění stravy,  pomoc při zajištění chodu domácnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a  základní sociální poradenství.

Farní charita Příbram

obec Příbram adresa: Nám. T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram I telefon: 318 635 050 mobil: 777 942 520 email: info@charita-pribram.cz URL www.charita-pribram.cz

Poskytují pečovatelskou, ošetřovatelskou a odlehčovací službu. Pečovatelská služba je pro osoby se zdravotním postižením a seniory v jejich  přirozeném prostředí.

Ošetřovatelská služba je dle indikace ošetřujícího lékaře. Odlehčovací služby poskytují osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, pomoc klientovi při zvládání běžných úkonů.

Farní charita Příbram, denní stacionář

obec Příbram adresa: Nám. T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram I telefon: 318 635 050 mobil: 777 942 520 fax: 318 635 050 email: info@charita-pribram.cz URL www.charita-pribram.cz

Denní stacionář pro osoby starší 19 let, především ale pro seniory. Každý všední den od 7 do 18  hod. Nabízí aktivizační, výchovné a pracovní programy, např. kondiční a rehabilitační cvičení, ergoterapie, muzikoterapie, vaření a pečení, canisterapie, nácviky v rámci sociální rehabilitace.

Dům s pečovatelskou službou Dobříš

obec Dobříš Název Naděžda Matějková, ředitelka DPS, člen bytové komise telefon: 318 522 874 email: ps.dobris@seznam.cz

Domov seniorů Dobříš

obec Dobříš adresa: Za Poštou 1660, 263 01 Dobříš telefon: 318 520 955 fax: 318 520 970 email: info@dsdobris.cz URL www.dsdobris.cz

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

obec Kytín adresa: Kytín 2, 252 10 telefon: 318 592 722 email: ddkytin@ddkytin.cz URL www.ddkytin.cz

Dům pečovatelské služby Štěchovice

obec Štěchovice adresa: Školní 353, Štěchovice telefon: 257 740 814, 242 413 664, 257 740 815

Dům pečovatelské služby Davle

adresa: Vltavská 27, 252 06 Davle telefon: 257 770 615

CSS Hvozdy, o.p.s. - Sociální péče, prevence a odborné sociální poradenství

obec Štěchovice Název PhDr. Romana Čandová adresa: Detašované pracoviště - MFC, prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice mobil: 606 587 444 email: candova@css-hvozdy.cz URL http://www.css-hvozdy.cz/sluzby/odborne-socialni-poradenstvi-osp/

Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:

Ambulantní - na pobočce CSS Hvozdy v MFC Štěchovice

Terénní - v obci Davle, Hvozdnice, Novém Kníně

 

Linka seniorů

telefon: 800 200 007 (bezplatný, provozní doba po – pá 8 – 20 hod.) email: linkasenioru@elpida.cz URL www.elpida.cz

Poskytuje pro seniory a osoby pečující psychologickou pomoc a nezbytné praktické informace.

Celkem dokumenů: 17 - Stránka 1 z 2