Sociální poradenství

Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviště Dobříš

obec Dobříš Název www.uradprace.cz/web/cz/dobris adresa: Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš telefon: 950 156 205 email: podatelna.pb@uradprace.cz

datová schránka: k7rzpxf

Anděl Strážný, z.ú.

mobil: 778 957 099 - sociální pracovník email: jakub.skalicky@andelstrazny.eu URL https://www.andelstrazny.eu/o-nas/

Anděl Strážný, z.ú. poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé ČR určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným. Naším cílem je především zajistit klientům pomoc v krizových situacích /při pádu, zhoršení zdravotního stavu, napadení), přispět k jejich soběstačnosti, zachovat kvalitu jejich života v přirozeném sociálním prostředí (doma) a dopřát jim pocit jistoty a bezpečí.

Státní sociální podpora

Žádosti státní sociální podpory:

 • přídavek na dítě
 • příspěvek na bydlení
 • porodné
 • rodičovský příspěvek
 • pohřebné
 • vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob

 

 

 

 

Žádosti pěstounské péče:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměna pěstouna
 • příspěvek při převzetí dítěte
 • příspěvek na zakoupení vozidla
 • příspěvek při ukončení pěstounské péče
 • vyloučení ze společné pěstounské péče

 

 

 

 

Zaměstnanci dávek SSP:

Lenka Petřinová

 • telefon: 950 156 210
 • e-mail: lenka.petrinova@uradprace.cz

 

 

Pavla Kozohorská

 • telefon: 950 156 227
 • e-mail: pavla.kozohorska@uradprace.cz

 

Hmotná nouze

Žádost dávek hmotné nouze:

 • žádost o příspěvek na živobytí
 • žádost o doplatek na bydlení
 • žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

 

 

 

Zaměstnanci dávek HN:

Pavlína Krásová

 • telefon: 950 156 211
 • e-mail: pavlina.krasova@uradprace.cz

 

 

Lenka Holobradová, DiS.

 • telefon: 950 156 212
 • e-mail: lenka.holobradova@uradprace.cz

 

 

Barbora Rambousková

 • telefon: 950 156 211
 • e-mail: barbora.rambouskova@uradprace.cz

Příspěvek na péči a osoby se zdravotním postižením

Žádosti o příspěvek na péči:

 • příspěvek na péči
 • změna výše příspěvku na péči
 • zvýšení příspěvku

 

 

 

Žádosti o dávky OZP:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • přiznání průkazu OZP
 • vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob
 • změna průkazu OZP

 

 

 

 

Zaměstnanci dávek:

Bc. Kateřina Poledníková, DiS.

 • telefon: 950 156 615
 • e-mail: katerina.polednikova@uradprace.cz

 

 

Mgr. Markéta Přeborovská, DiS.

 • telefon: 950 156 616
 • e-mail: marketa.preborovska@uradprace.cz

 

Zprostředkování zaměstnání

Zprostředkování zaměstnání:

 • žádost o zaměstnání
 • žádost o zařazení do evidence zájemců
 • žádost o podporu
 • základní poučení

 

 

Pracovní rehabilitace:

 • žádost o rehabilitaci
 • základní poučení

 

 

Zaměstnanci zprostředkování zaměstnání:

Hana Kášová

 • telefon: 950 156 204
 • e-mail: hana.kasova@uradprace.cz

 

 

Věra Soukupová

 • telefon: 950 156 206
 • e-mail: vera.soukupova@uradprace.cz

 

 

Lenka Skuhrovcová

 • telefon: 950 156 207
 • e-mail: lenka.skuhrovcova@uradprace.cz

 

 

Úřední hodiny:

 • pondělí, středa: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 - 11.00

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram

obec Příbram adresa: Hailova 133, 261 80 Příbram telefon: 318 649 111 fax: 318 621 986 email: posta.pb@cssz.cz URL www.cssz.cz

datová schránka: ickacy5

Důchodové pojištění (účast na pojištění, dávky):

 • vedoucí důchodového pojištění: Bc. Josef Kuchyňka
 • telefon: 318 649 363
 • dávky: starobní důchody, invalidní důchody, pozůstalostní důchody

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP):

 • telefon: 318 649 355, e-mail: miluse.lexova@cssz.cz

Nemocenské pojištění (účast na pojištění, dávky):

 • vedoucí nemocenského pojištění: Blanka Horváthová
 • telefon: 318 649 323

 

 

Dávky: nemocenské, pěněžitá pomoc v mateřství, dávky otcovské, poporodní péče (otcovská), ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, uplatňování nároku a výplata dávek nemocenského pojištění.

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN):

Blanka Horváthová

 • telefon: 318 649 323
 • e-mail: blanka.horvathova@cssz.cz

 

 

Mgr. Martina Šandová

 • telefon: 318 649 328
 • e-mail: martina.sandova2@cssz.cz

 

 

Jana Letová

 • telefon: 318 649 320
 • e-mail: jana.letova@cssz.cz

Sociální odbor Dobříš

obec Dobříš adresa: Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš URL www.mestodobris.cz/socialni-odbor/os-2207

datová schránka: pnxbx8u

vedoucí sociálního odboru:

 • telefon: 318 533 370
 • mobil: 773 820 109
 • e-mail: farova@mestodobris.cz

kurátor pro děti a mládež:

 • telefon: 318 533 371
 • e-mail: brejcha@mestodobris.cz

terénní sociální pracovnice:

 • telefon: 318 533 374 (telefonní kontakt na pověřenou osobu)
 • e-mail: koblova@mestodobris.cz  

terénní sociální pracovnice:

 • telefon: 318 533 378 (telefonní kontakt na pověřenou osobu)
 • e-mail: trojakova@mestodobris.cz

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 mobil: 728 122 342 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

kontaktní osoba:

 • telefon: 723 388 101
 • e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

 

 

Terénní a ambulantní forma poskytování služby na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s., v MFC Štěchovice, prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice

Centrum nabízí odborné sociální poradenství: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby

 

 

Sociálně terapeutické činnosti:

 • poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech (dávky, pojištění)
 • základní poradenství v oblasti práva
 • rozbor a objasnění situace klienta

 

 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • poskytnutí a podání písemností

 

Poradenství je poskytováno ZDARMA a je zachována povinnost mlčenlivosti. Poradenství je pro osoby v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a potřebují podporu při hájení svých oprávněných zájmů. 

Celkem dokumenů: 10 - Stránka 1 z 1