Středisko rodinné péče (SVP Příbram)

obec Příbram adresa: Detašované pracoviště - Školní 129, 261 01 Příbram VIII telefon: 318 632 266 email: svppb@svppribram.cz web: www.dum-praha.cz

Nabízí bezplatnou pomoc pro děti, rodiče a pedagogy. Pomohou s nežádoucím chováním, s problémy s okolím (s vrstevníky, ve škole, šikanou, agresivitou apod.), řešením krizových situací i s výběrem povolání.