Rodina s dětmi

  • Ocitla se vaše rodina v situaci, kterou neumíte řešit?
  • Neuživíte rodinu?
  • Rozvádíte se?
  • Hledáte přátele?

Kurátor pro děti a mládež - sociální odbor města Dobříše

adresa: Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš (1. patro) telefon: 318 533 371 email: brejcha@mestodobris.cz URL www.mestodobris.cz

Rodičovská linka

mobil: 606 021 021 email: pomoc@rodicovskalinka.cz URL www.rodicovskalinka.cz

Poskytuje krizovou pomoc a základní sociální poradenství. 

Linka právní pomoci - Nadace Naše dítě

obec Praha adresa: Ústavní 95, 181 00 Praha 8 mobil: 777 800 002 (každou středu 14.00 - 18.00 zdarma) email: lpp@nasedite.cz URL www.nasedite.cz/linka-pravni-pomoci/

Právní rada dětem a rodinám v krizi. Bezplatné rady poskytující advokáti, specialisté na rodinné právo.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje - Příbram = Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Příbram

obec Příbram adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram II telefon: 318 622 571 mobil: 724 568 571 email: poradnapb@volny.cz URL www.poradnapb.cz/poradci.html

Centrum nabízí odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku 6-26 let, osoby v krizi, seniory, osoby ohrožené domácím násilím a jiné osoby.

Pedagogicko-psychologická poradna

obec Příbram adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram telefon: 318 624 085 mobil: 733 640 081 email: pribram@pppsk.cz URL www.pppstredoceska.cz

Odborná psychologická a speciálně pedagogická pomoc dětem a mládeži, i jejich rodičům a učitelům. 

Pedagogicko-psychologická poradna

adresa: Masarykova 161/6, 268 01 Hořovice telefon: 311 513 000 mobil: 739 065 482 email: horovice@pppsk.cz URL www.pppstredoceska.cz

Středisko výchovné péče (SVP Příbram)

obec Příbram Název Detašovaní pracoviště Příbram adresa: Školní 129, 261 01 Příbram VIII telefon: 318 632 266 mobil: 778 701 560 email: svppribram@svppribram.cz URL www.svppribram.cz

Nabízí bezplatnou pomoc pro děti, rodiče a pedagogy. Pomohou s nežádoucím chováním, s problémy s okolím (s vrstevníky, ve škole, šikanou, agresivitou apod.), řešením krizových situací i s výběrem povolání.

Speciálně pedagogické centrum Příbram

obec Příbram adresa: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV telefon: 318 472 150 mobil: 702 060 955 email: spcpribram@ouu.pb.cz URL www.ouu.pb.cz/specialni-pedagogicke-centrum

Středisko terénních služeb

obec Příbram Název Mgr. Tomáš Cipra adresa: Čs. armády 5, 261 01 Příbram IV mobil: 770 152 124, 778 751 172, 778 751 173 email: tomascipra@centrumpribram.cz, STS@centrumpribram.cz URL www.centrumpribram.cz

Nabízí odbornou pomoc a podporu pro rodiny s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace (zajištění bydlení, vstup na trh práce, řešení finanční situace, řešení a prevence dluhů).

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 mobil: 728 122 342 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

Poskytují služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství.

Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Sigmundová

  • mobil: 725 921 442 
  • email:sigmundova@css-hvozdy.cz

Rodinné centrum Dobříšek, z.s.

obec Dobříš adresa: Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš mobil: koordinátorka: 608 459 559, provozní: 608 906 559 email: info@dobrisek.cz URL www.dobrisek.cz, www.facebook.com/dobrisek

Nabízí poradenství sociální, rodinné a výchovné, partnerské. Pořádá vzdělávací, tvořivé a pohybové kurzy pro děti všech věkových kategorií, dospělé a seniorskou populaci. 

Centrum sociálních služeb Praha - Pražská linka důvěry

obec Praha adresa: Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3-Žižkov telefon NONSTOP: 222 580 697 email: linka.duvery@csspraha.cz URL www.csspraha.cz

Pro osoby v krizové situaci - v tíživé životní nebo sociální situaci, bez omezení věku. 

Psychologické poradenství - Cesta k sobě

obec Dobříš Název terapeut Daniela Stratilová adresa: Lidická 344, 263 01 Dobříš mobil: 777 009 995 email: daniela@cestaksobe.net URL www.cestaksobe.net

Poradenství v nesnadných životních situacích, psychoterapie a podpora osobního rozvoje. 

Terapie rodinných vztahů a duševního zdraví

obec Nová Ves pod Pleší Název Sociální pedagog, terapeut - Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. adresa: Lečická 243, 262 04 Nová Ves pod Pleší mobil: 775 387 989 email: katkaen@email.cz URL www.pruvodcerodicovstvim.cz

Nabízí služby rodinného a výchovného poradce, odborné psychosociální poradenství, psychoterapii a psychoedukaci v oblasti duševního onemocnění.

Terapeutické poradenství

obec Nová Ves pod Pleší Název Bc. Miroslav Salcman adresa: Malostranská 109, 262 04 Nová Ves pod Pleší mobil: 723 654 490 email: mirovous@seznam.cz URL www.terapeuticke-poradenstvi.webnode.cz
Celkem dokumenů: 22 - Stránka 1 z 2