Rodina s dětmi

  • Ocitla se vaše rodina v situaci, kterou neumíte řešit?
  • Neuživíte rodinu?
  • Rozvádíte se?
  • Hledáte přátele?

Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor a protidrogový koordinátor

obec Dobříš Název Bc. Václav Brejcha adresa: Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš telefon: 318 533 371 fax: 318 533 375 email: brejcha@mestodobris.cz

Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor pro oblast Praha-západ

obec Praha Název Michaela Hlinková DiS., Petra Kejmarová, DiS. adresa: Podskalská 1290/19, Praha 2 telefon: 221 982 474, 221 982 209 email: michaela.hlinkova@mestocernosice.cz URL www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/ospod-cernosice

Pedagogicko - psychologická poradna Příbram

obec Příbram Název Mgr. Štěpán Duník adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram telefon: 318624085 mobil: 733640081 email: pribram@pppsk.cz URL http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pb

Středisko rodinné péče (SVP Příbram)

obec Příbram adresa: Detašované pracoviště - Školní 129, 261 01 Příbram VIII telefon: 318 632 266 email: svppb@svppribram.cz URL www.dum-praha.cz

Nabízí bezplatnou pomoc pro děti, rodiče a pedagogy. Pomohou s nežádoucím chováním, s problémy s okolím (s vrstevníky, ve škole, šikanou, agresivitou apod.), řešením krizových situací i s výběrem povolání.

Rodinné centrum Dobříšek, z. s.

obec Dobříš adresa: Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš mobil: 608 459 559, 608 906 559 email: rcdobrisek@gmail.com URL www.dobrisek.cz

Nabízí programy pro maminky s dětmi, zaměřuje se i na preventivní práci v sociální oblasti, spolupracujeme s psychologem a speciálním pedagogem. Vytváří pracovní příležitosti pro rodiče s dětmi, pořádá vzdělávací kurzy a semináře.

SPMP ČR, Centrum služeb Hvozdy

obec Štěchovice Název PhDr. Romana Čandová adresa: Detašované pracoviště - MFC, prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice mobil: 606 587 444 email: candova@css-hvozdy.cz URL http://www.css-hvozdy.cz/sluzby/odborne-socialni-poradenstvi-osp/

Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:

Ambulantní - na pobočce CSS Hvozdy v MFC Štěchovice

Terénní - v obci Davle, Hvozdnice, Novém Kníně

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram telefon: 318 622 571 email: poradnapb@volny.cz URL www.poradnapb.cz

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje - Příbram

obec Příbram adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram I telefon: 318 622 571 mobil: 724 568 571 email: poradnapb@volny.cz URL www.poradnapb.cz

Centrum nabízí odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku 6-26 let, osoby v krizi, seniory, osoby ohrožené domácím násilím a jiné osoby. Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

obec Rakovník adresa: Žižkovo nám. 168/I, 269 01 Rakovník telefon: 313 512 657 mobil: 604 501 144 fax: 313 511 293

Centrum nabízí odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku 6-26 let, osoby v krizi, seniory, osoby ohrožené domácím násilím a jiné osoby. Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů.

Celkem dokumenů: 9 - Stránka 1 z 1