Pečovatelská služba města Dobříše

obec Dobříš adresa: Dukelské nám. 443, 263 01 Dobříš telefon: 318 522 874 email: ps.dobris@seznam.cz web: www.mestodobris.cz/pecovatelska-sluzba-mesta-dobrise/os-4482

Poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,  zajištění stravy,  pomoc při zajištění chodu domácnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a  základní sociální poradenství.