Farní charita Příbram, denní stacionář

obec Příbram adresa: Nám. T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram I telefon: 318 635 050 mobil: 777 942 520 fax: 318 635 050 email: info@charita-pribram.cz web: www.charita-pribram.cz

Denní stacionář pro osoby starší 19 let, především ale pro seniory. Každý všední den od 7 do 18  hod. Nabízí aktivizační, výchovné a pracovní programy, např. kondiční a rehabilitační cvičení, ergoterapie, muzikoterapie, vaření a pečení, canisterapie, nácviky v rámci sociální rehabilitace.