Osamělost

 • Jste sami a nemáte se komu svěřit?
 • Trápíte se?
 • Nemá Vám kdo pomoci?
 • Nezvládáte starost o domácnost, nákupy aj.?

Centrum sociálních služeb Praha - Pražská linka důvěry

obec Praha adresa: Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3-Žižkov telefon NONSTOP: 222 580 697 email: linka.duvery@csspraha.cz URL www.csspraha.cz

Pro osoby v krizové situaci - v tíživé životní nebo sociální situaci, bez omezení věku. 

Charita Starý Knín

obec Nový Knín adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín mobil: 720 053 420 email: info@socialnipece.cz URL www.socialnipece.cz

Poskytují pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem, pomáhají udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporují je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhají jim k aktivnímu vztahu k životu.

Středisko Štěchovice - Davle

 • adresa: Hradišťko-Brunšov 221, 262 09 Hradišťko
 • mobil: 606 552 051
 • email: charita.stechovice@volny.cz

 

 

Středisko Svaté Pole

 • mobil: 603 531 388
 • email: svatepole@socialnipece.cz

 

 

Středisko Nový Knín

 • mobil: 604 231 804
 • email: novyknin@socialnipece.cz

 

Pečovatelská služba města Dobříše

obec Dobříš adresa: Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš telefon: 771 225 647 email: info@psdobris.cz URL www.psdobris.cz

Služba je určena osobám všech věkových kategorii s pohybovým omezením, tělesným či zdravotním postižením, se sníženou orientací, v době rekonvalescence, při vážném onemocnění. Rodinám, kde se narodily 3 a více dětí, rodinám s postiženým dítětem.

S čím Vám můžeme pomoci: s osobní hygienou, se zajištěním stravy, s péčí o domácnost, s nákupy, doprovody

Poskytujeme podporu a instruktáž pečujícím

Půjčovna zdravotních pomůcek

Farní charita Příbram - Pečovatelská a odlehčovací služba

obec Příbram Název Pečovatelská a odlehčovací služba adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram telefon: 318 635 050 mobil: 739 659 917 email: melicharova@charita-pribram.cz URL www.charita-pribram.cz

Poskytují pečovatelskou, ošetřovatelskou a odlehčovací službu.

Farní charita Příbram - Denní stacionář

obec Příbram adresa: Nám. T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram I telefon: 318 635 050 mobil: 731 621 984 email: stacionar@charita-pribram.cz URL www.charita-pribram.cz

Denní stacionář pro osoby starší 19 let, především ale pro seniory. Každý všední den od 7 do 18  hod. Nabízí aktivizační, výchovné a pracovní programy.

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 mobil: 728 122 342 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

odborné sociální poradenství:

 • mobil: 722 968 256
 • e-mail: kostakova@css-hvozdy.cz

sociálně terapeutické dílny:

 • mobil: 601 368 794
 • e-mail: cmakalova@css-hvozdy.cz

 

 

Terénní a ambulantní forma poskytování služeb na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s. v MFC Štěchovice, prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice

Klub důchodců Dobříš z.s.

obec Dobříš adresa: Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš - sídlí v domě s pečovatelskou službou města Dobříše

Klub důchodců Stará Huť

obec Stará Huť adresa: Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť - sídlí v budově OÚ Stará Huť

Svaz postižených civilizačními chorobami - komunitní centrum

obec Příbram adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram telefon: 318 637 531 mobil: 775 073 499 email: kom.centrum-pribram@seznam.cz

Psychologické poradenství - Cesta k sobě

obec Dobříš Název terapeut Daniela Stratilová adresa: Lidická 344, 263 01 Dobříš mobil: 777 009 995 email: daniela@cestaksobe.net URL www.cestaksobe.net

Poradenství v nesnadných životních situacích, psychoterapie a podpora osobního rozvoje. 

Terapeutické poradenství

obec Nová Ves pod Pleší Název Bc. Miroslav Salcman adresa: Malostranská 109, 262 04 Nová Ves pod Pleší mobil: 723 654 490 email: mirovous@seznam.cz URL www.terapeuticke-poradenstvi.webnode.cz

Česká Alzheimerovská společnost

obec Praha adresa: Šimůnkova 1600/5, 182 00 Praha 8 telefon: 283 880 346 email: info@alzheimer.cz URL www.alzheimer.cz

Poradenství lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinným příslušníkům či přátelům a odlehčovací služba. 

Seniorum.cz

Portál nejen pro seniory.

Anděl Strážný, z.ú.

mobil: 778 957 099 - sociální pracovník email: jakub.skalicky@andelstrazny.eu URL https://www.andelstrazny.eu/o-nas/

Anděl Strážný, z.ú. poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé ČR určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným. Naším cílem je především zajistit klientům pomoc v krizových situacích /při pádu, zhoršení zdravotního stavu, napadení), přispět k jejich soběstačnosti, zachovat kvalitu jejich života v přirozeném sociálním prostředí (doma) a dopřát jim pocit jistoty a bezpečí.

Lomikámen z.ú.

telefon: 725 945 899 email: p.zemanova@lomikamen.cz URL http://www.lomikamen.cz/

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví. 

Celkem dokumenů: 15 - Stránka 1 z 1