Nemoc

  • Onemocněl Vám někdo z rodiny a dostali jste se do obtížné situace?
  • Nemáte díky nemoci na bydlení, jídlo apod.?
  • Onemocněl někdo, kdo žije sám?
  • Trpíte dlouhodobým/ vážným onemocněním a nemůžete se o sebe postarat?
  • Potřebujete pomoci s péčí o nemocného?

Farní charita Starý Knín

obec Nový Knín adresa: Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín telefon: 318 593 381 email: info@socialnipece.cz URL www.socialnipece.cz

Poskytují pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem, pomáhají udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporují je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhají jim k aktivnímu vztahu k životu. Podporují  mnohdy nelehkou péči rodin o ně, pomáhají, aby lidé mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

Farní charita Starý Knín, středisko Štěchovice - Davle

obec Štěchovice Název Katarína Nožinová adresa: 252 06, Štěchovice mobil: 606 552 051 URL www.socialnipece.cz

Poskytují terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a aktivizační službu. Pomáhají např. s úklidem, hygienou, dovážkou oběda, nákupem apod.

Farní charita Starý Knín, středisko Svaté Pole

obec Svaté Pole Název Pavla Valtová mobil: 603 531 388 URL www.socialnipece.cz

Poskytují terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a aktivizační službu. Pomáhají např. s úklidem, hygienou, dovážkou oběda, nákupem apod.

Farní charita Starý Knín, středisko Nový Knín

obec Nový Knín Název Vladimíra Řídká mobil: 604 231 804 URL www.socialnipece.cz

Poskytují terénní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a aktivizační službu. Pomáhají např. s úklidem, hygienou, dovážkou oběda, nákupem apod.

Farní charita Starý Knín, domácí zdravotní služba

obec Nový Knín Název Marie Bouchalová mobil: 602 668 236 URL www.socialnipece.cz

Pečovatelská služba města Dobříše

obec Dobříš adresa: Dukelské nám. 443, 263 01 Dobříš telefon: 318 522 874 email: ps.dobris@seznam.cz URL www.mestodobris.cz/pecovatelska-sluzba-mesta-dobrise/os-4482

Poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,  zajištění stravy,  pomoc při zajištění chodu domácnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a  základní sociální poradenství.

Farní charita Příbram

obec Příbram adresa: Nám. T.G.Masaryka 1, 261 01 Příbram I telefon: 318 635 050 mobil: 777 942 520 email: info@charita-pribram.cz URL www.charita-pribram.cz

Poskytují pečovatelskou, ošetřovatelskou a odlehčovací službu. Pečovatelská služba je pro osoby se zdravotním postižením a seniory v jejich  přirozeném prostředí.

Ošetřovatelská služba je dle indikace ošetřujícího lékaře. Odlehčovací služby poskytují osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, pomoc klientovi při zvládání běžných úkonů.

Masarykovo sanatorium Dobříš

obec Dobříš Název MEDIHELP s.r.o. adresa: Na Čihadle 833, 263 01 Dobříš telefon: 318 541 211 email: info@medi-help.cz URL www.medi-help.cz

Nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných, poskytuje doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách.

Celkem dokumenů: 8 - Stránka 1 z 1