Nemoc

 • Onemocněl Vám někdo z rodiny a dostali jste se do obtížné situace?
 • Nemáte díky nemoci na bydlení, jídlo apod.?
 • Onemocněl někdo, kdo žije sám?
 • Trpíte dlouhodobým/ vážným onemocněním a nemůžete se o sebe postarat?
 • Potřebujete pomoci s péčí o nemocného?

Charita Starý Knín

obec Nový Knín Název Domácí ošetřovatelská péče - domácí zdravotní služba adresa: Nový Knín 278, 262 03 Nový Knín mobil: 602 668 236 email: farnicharita@sendme.cz URL www.socialnipece.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

 • sklad pomůcek: Nový Knín 278, 262 03 Nový Knín
 • mobil: 602 668 236
 • email: farnicharita@sendme.cz

Farní charita Příbram

obec Příbram Název Domácí zdravotní péče adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram telefon: 318 635 050 mobil: 775 049 582 URL www.charita-pribram.cz

Vrchní sestra zdravotní péče:

 • mobil: 775 049 582
 • email: slunickova@charita-pribram.cz

Domácí péče Andělka - Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

obec Příbram adresa: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I telefon: 318 641 391 mobil: 725 572 778 email: domaci.pece@onp.cz URL www.nemocnicepribram.cz

Zajišťuje zdravotní péči o pacienta v domácím prostředí dle indikace ošetřujícího lékaře. Služby jsou určeny pro všechny věkové skupiny včetně dětí, služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v Příbrami a okolí do 25 km.

Pečovatelská služba města Dobříše

obec Dobříš adresa: Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš telefon: 771 225 647 email: info@psdobris.cz URL www.psdobris.cz

Služba je určena osobám všech věkových kategorii s pohybovým omezením, tělesným či zdravotním postižením, se sníženou orientací, v době rekonvalescence, při vážném onemocnění. Rodinám, kde se narodily 3 a více dětí, rodinám s postiženým dítětem.

S čím Vám můžeme pomoci: s osobní hygienou, se zajištěním stravy, s péčí o domácnost, s nákupy, doprovody

Poskytujeme podporu a instruktáž pečujícím

Půjčovna zdravotních pomůcek

Senior Care pečovatelská služba, o.p.s.

adresa: Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun telefon: 702 279 518 mobil: 778 480 225 email: sekretariat@pecevcelka.cz, vojtova@pecevcelka.cz URL www.senior-care.cz

Služby určené seniorům, chronicky nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením a rodinám, co se současně narodily tři a více dětí.

Česká Alzheimerovská společnost

obec Praha adresa: Šimůnkova 1600/5, 182 00 Praha 8 telefon: 283 880 346 email: info@alzheimer.cz URL www.alzheimer.cz

Poradenství lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinným příslušníkům či přátelům a odlehčovací služba. 

Péče doma s.r.o.

obec Nová Ves pod Pleší adresa: Za Poštou 9, 262 04 Nová Ves pod Pleší (pobočka) mobil: 777 308 687, 734 722 420 email: petra.garnolova@gmail.com URL www.zivotdoma.cz

Charita Starý Knín - Pečovatelská služba

obec Nový Knín adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín mobil: 720 053 420 email: info@socialnipece.cz URL www.socialnipece.cz

Poskytují pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem, pomáhají udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporují je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhají jim k aktivnímu vztahu k životu.

Středisko Štěchovice - Davle

 • adresa: Hradišťko-Brunšov 221, 262 09 Hradišťko
 • mobil: 606 552 051
 • email: charita.stechovice@volny.cz

 

 

Středisko Svaté Pole

 • mobil: 603 531 388
 • email: svatepole@socialnipece.cz

 

 

Středisko Nový Knín

 • mobil: 604 231 804
 • email: novyknin@socialnipece.cz

 

Stéblo o.s.

obec Borotice adresa: Borotice 27, 262 15 Borotice mobil: 774 166 012, 774 166 013 email: os.steblo@seznam.cz URL www.steblo.cz

Odlehčovací služba je poskytována v pobytové i terénní formě.

Masarykovo sanatorium Dobříš

obec Dobříš Název MEDIHELP s.r.o. adresa: Na Čihadle 833, 263 01 Dobříš telefon: 318 541 211, 318 541 216 email: informace@medi-help.cz, info@medi-help.cz URL www.medi-help.cz

Nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných, poskytuje doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách.

Domácí hospic Dobrého Pastýře Hořovice

Název Mobilní specializovaná paliativní péče adresa: Masarykova 387/6, 268 01 Hořovice mobil: 731 453 066, 731 479 646 email: info@hospic-horovice.cz URL www.paliace.cz/domaci-hospic-dobreho-pastyre-horovice/

Domácí hospic Křídla

obec Sedlčany adresa: nám. T.G.Masaryka 28, 264 01 Sedlčany (vstup zezadu z ulice Šafaříkova) mobil: 608 083 555 email: kontakt@hospickridla.cz URL www.hospickridla.cz

Hospic Dobrého Pastýře Čerčany

adresa: Sokolská 584, 257 22 Čerčany telefon: 317 777 381 email: tri@hospiccercany.cz URL www.hospic-cercany.cz

24 hodin denně 7 dní v týdnu pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich domácím prostředí.

Lomikámen z.ú.

mobil: 725 945 899 email: p.zemanova@lomikamen.cz URL http://www.lomikamen.cz/

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti duševního zdraví. 

Denní stacionář MELA, o. p. s. v Sedlčanech

adresa: Zahradní 1304, 264 01 Sedlčany telefon: 734 454 115

Vedoucí služeb:

 • Zdeňka Chlastáková, DiS.
Celkem dokumenů: 16 - Stránka 1 z 2