Handicap

  • Narodilo se Vám postižené dítě?
  • Nevíte, kdo by Vám pomohl?
  • Potřebujete psychickou podporu?
  • Potřebujete pomoci s péčí?
  • Hledáte školu, školku, kroužky, stacionář, přátele?

CSS Hvozdy, o.p.s. - Sociální péče, prevence a odborné sociální poradenství

obec Hvozdnice adresa: Masečínská 119, 252 05 Hvozdnice telefon: 257 770 258 mobil: 728 122 342, 606 587 444 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

Poskytují služby pro lidi s lehkým a středním mentálním postižením - týdenní stacionář (od 15 let věku), sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a program přechodu k samostatnosti.

Sdružení "Dej mi šanci"

obec Dobříš Název Hana Petáková mobil: 720 108 431 – p. Petáková email: dejmisanci@centrum.cz URL www.dejmisanci.cz

Pomáháme lidem se zdravotními hendikepy a jejich rodinám.

Pořádáme:

  • pravidelná setkání pečujících rodičů, pěstounů, sourozenců
  • společné setkávání rodin s hendikepovanými dětmi, akce pro děti, výlety
  • přednášky a semináře
  • pravidelné volnočasové aktivity - pohybový a výtvarně terapeutický kroužek

PORTUS Praha o.s.

obec Praha adresa: Kozácká 16, 101 00 Praha 10 telefon: 224 934 813 email: portus@portus.cz URL www.portus.cz, www.akcecihla.cz, www.dobrotyspribehem.cz, www.imy.cz

Cílem jejich aktivit je začlenění dospělých lidí s mentálním postižením do běžné společnosti tak, aby mohli žít plnohodnotný život svých vrstevníků. Snaží se o to formou chráněných bydlení a možností terapie v sociálně terapeutické dílně potravinářského zaměření.

PORTUS, chráněné bydlení Slapy

obec Slapy nad Vltavou adresa: Slapy 74, 252 08 Slapy nad Vltavou telefon: 257 750 010

PORTUS, sociálně terapeutická dílna (Dobroty s příběhem)

obec Praha telefon: 257 750 535 mobil: 775 576 452 email: dobroty@portus.cz

ALKA o.p.s.

obec Příbram adresa: Podbrdská 269, 261 01 Příbram V telefon: 318 654 242 - sociální pracovnice, 318 654 701 - kancelář mobil: 731 707 184 email: kancelar@alkaops.cz URL www.alkaops.cz

Poskytuje ucelenou rehabilitaci handicapovaným lidem z Příbrami a širokého okolí. Centrum nabízí Sociálně aktivizační služby, Sociální rehabilitaci pracovní, Sociální rehabilitaci ambulantní, Sociální rehabilitaci Therasuit, Odborné sociální poradenství, Odlehčovací služby a Denní stacionář ALKA od 15 let výše.

Stéblo o.s.

obec Sedlčany adresa: Lidická 282, 264 01 Sedlčany mobil: 774 166 012 email: os.steblo@seznam.cz URL www.steblo.cz

Sociálně-terapeutické dílny
Borotice 27, 262 15 Dobříš

Provozují  denní stacionáři pro děti i dospělé z  regionu, jedná se převážně o osoby se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, kombinovaným i zdravotním postižením)bez omezení věku.

Dále poskytují sociálně terapeutické dílny (osoby od 16 – 64 let věku), chráněné bydlení a odlehčovací službu. Odlehčovací služba je poskytována v pobytové a terénní formě.

Poradenské centrum SNN Příbram, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

obec Příbram adresa: Žežická 193, Příbram telefon: 318 634 446 (záznamník) mobil: 603 570 340 email: pribram@cnn-ops.cz URL http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html

Pomoc pro sluchově postižené, půjčovna pomůcek.

Tyflocentrum Praha o.p.s.

obec Praha telefon: 221 462 492 email: praha@tyflocentrum.cz URL praha.tyflocentrum.cz

Nabízí pomoc pro osoby se zrakovým postižením.

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Příbram

obec Příbram adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram VII telefon: 326 531 930, 326 531 872 mobil: 606 650 114 email: ovstppribram@volny.cz, stpmilin@seznam.cz URL www.svaztp.cz

Základním cílem svazu je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Příbram

obec Příbram adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram VII mobil: 776 865 566 URL www.svaztp.cz
Celkem dokumenů: 11 - Stránka 1 z 1