Handicap

 • Narodilo se Vám postižené dítě?
 • Nevíte, kdo by Vám pomohl?
 • Potřebujete psychickou podporu?
 • Potřebujete pomoci s péčí?
 • Hledáte školu, školku, kroužky, stacionář, přátele?

Raná péče Diakonie

obec Praha adresa: Machatého 683/10, 152 00 Praha 5-Hlubočepy telefon: 235 518 392 mobil: 731 445 504 email: info@rana-pece.cz URL www.rana-pece.cz

Nabízí poradenství rodiním pečujícím o dítě (0-7 let) ne/definovanou diagnózou.

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

obec Příbram adresa: Bratří Čapků 277, 261 01 Příbram VII telefon: 318 626 114 email: detskeskupiny@centrumpribram.cz URL www.centrumpribram.cz

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář. Je určen pro děti do 7 let se zdravotním handicapem - tj. s mentálním, tělesným postižením. Děti s ortopedickými vadami, smyslovými vadami, chronicky nemocné, neklidné, se záchvatovitým onemocněním, s vadami komunikačních schopností, kombinovanými vadami. 

Stéblo o.s.

obec Borotice adresa: Borotice 27, 262 15 Borotice mobil: 774 166 012, 774 166 013 email: os.steblo@seznam.cz URL www.steblo.cz

Poskytuje služby: denní stacionář pro děti a dospělé bez omezení věku, sociálně-terapeutické dílny pro osoby od 16-64 let se speciálními potřebami, chráněné bydlení pro osoby od 18-64 let se speciálními potřebami. Odlehčovací služba je poskytována v pobytové i terénní formě.

Charita Starý Knín - denní stacionář pro děti a mládež ve věku 6-26 let (kombinované postižení, poruchy autistického spektra)

obec Dobříš adresa: Plk. B. Petroviče 102, 263 01 Dobříš mobil: 606 418 406 email: stacionar.dobris@socialnipece.cz

Kontakní osoba:

 • Monika Bártová, tel.: 606 418 406

   

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

obec Štěchovice adresa: Masečín 119, 252 07 Štěchovice telefon: 724 110 441 email: info@css-hvozdy.cz URL www.css-hvozdy.cz

kontaktní osoba:

 • mobil: 724 110 441
 • e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz, jirkova@css-hvozdy.cz 

Poskytují služby: týdenní stacionář pro lidi s lehkým, středním i težkým mentálním a kombinovaným postižením, odlehčovací službu pro osoby s lehkým, středně težkým mentálním a zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny. 

PORTUS Praha z.ú.

obec Praha adresa: Uruguayská 178/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady telefon: 261 217 671, 773 920 992 email: portus@portus.cz URL www.portus.cz

Chceme napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Prostřednictvím sociálních služeb (chráněná bydlení, sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení) poskytujeme lidem s postižením potřebnou podporu k získávání, rozvoji a využívání jejich schopností a dovedností v běžném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.

PORTUS - chráněné bydlení Slapy

obec Slapy nad Vltavou adresa: Slapy 74, 252 08 Slapy Slapy 406, 252 08 Slapy telefon: 257 750 010 URL www.portus.cz

PORTUS - sociální integrační podnik Dobroty s příběhem

obec Slapy nad Vltavou telefon: 257 750 010 mobil: 770 134 659 email: siskova@portus.cz, dobroty@portus.cz, dilna@portus.cz URL www.dobrotyspribehem.cz
 • sídlo: Slapy 406, 252 08 Slapy nad Vltavou
 • provozovna: Kiliánská 367, 252 06 Davle

ALKA o.p.s.

obec Příbram Název Mgr. Lenka Mottlová adresa: Podbrdská 269, 261 01 Příbram V telefon: 318 654 701, 724 396 182 email: kancelar@alkaops.cz URL www.alkaops.cz

Organizace ALKA poskytuje širokou nabídku služeb osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným či jiným zdravotním postižením. 

poskytované služby: denní stacionář, odlehčovací služba, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace, pohybová terapie, pohybová terapie Therasuit

Pečovatelská služba města Dobříše

obec Dobříš adresa: Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš telefon: 771 225 647 email: info@psdobris.cz URL www.psdobris.cz

Služba je určena osobám všech věkových kategorii s pohybovým omezením, tělesným či zdravotním postižením, se sníženou orientací, v době rekonvalescence, při vážném onemocnění. Rodinám, kde se narodily 3 a více dětí, rodinám s postiženým dítětem.

S čím Vám můžeme pomoci: s osobní hygienou, se zajištěním stravy, s péčí o domácnost, s nákupy, doprovody

Poskytujeme podporu a instruktáž pečujícím

Půjčovna zdravotních pomůcek

CNN Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.

obec Příbram adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram mobil: 603 570 340 email: pribram@cnn-ops.cz URL www.cnn-ops.cz

Pomoc pro sluchově postižené, půjčovna pomůcek.

TyfloCentrum Praha o.p.s. (pobočka Příbram)

obec Příbram adresa: náměstí T.G. Masaryka 1, 261 19 Příbram telefon: 318 581 427 mobil: 774 068 330 email: pribram@tyflocentrum.cz URL praha.tyflocentrum.cz

Nabízí pomoc pro osoby se zrakovým postižením.

Centrum pro dětský sluch Tamtam

obec Praha adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5-Stodůlky telefon: 235 517 313 email: detskysluch@tamtam.cz URL www.detskysluch.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

obec Příbram adresa: Oblastní odbočka Příbram - Žežická 193, 261 01 Příbram VII mobil: 775 438 194 email: pribram-odbocka@sons.cz URL www.sons.cz

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Příbram

obec Příbram adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram VII telefon: 607 618 727 mobil: 606 650 114 email: ovstppribram@volny.cz URL www.stp-pribramsko.cz

Základním cílem svazu je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Celkem dokumenů: 35 - Stránka 1 z 3