Drogy a alkohol

  • Máte Vy nebo někdo z Vašeho okolí problém s alkoholem nebo jinými návykovými látkami?
  • Užíváte Vy nebo někdo drogy a neumíte přestat?
  • Zkouší někdo z Vašeho okolí drogu?
  • Máte v okolí někoho závislého a obtěžuje Vás to?

Centrum adiktologických služeb Příbram - Magdaléna o.p.s.

obec Příbram adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram VII telefon: 318 622 010 mobil: 739 612 018 email: vavrincova@magdalena-ops.cz, cas.pb@magdalena-ops.cz

Terapeutická komunita - Mníšek pod Brdy - Magdaléna o.p.s.

obec Mníšek pod Brdy adresa: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy telefon: 318 599 125 mobil: 733 116 055 URL www.magdalena-ops.cz

Primární prevence - mobil: 731 625 960

Adiktologická ambulance Praha-Podolí - Magdaléna o.p.s.

obec Praha adresa: Pod Vyšehradem 1, 140 00 Praha 4-Podolí telefon: 733 646 760 mobil: 739 639 119

Drop IN

obec Praha adresa: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 telefon NONSTOP: 222 221 124 email: stredisko@dropin.cz URL www.dropin.cz

Poskytuje pomoc drogově závislým a jejich rodinným příslušníkům. 

Centrum krizové intervence

obec Praha adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice - Ústavní 91, 181 02 Praha 8 telefon: 284 016 111 telefon NONSTOP: 284 016 666 - linka důvěry email: podatelna@bohnice.cz URL www.bohnice.cz

Poskytuje akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v obtížných životních situacích.

Cesta Řevnice

Název Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí adresa: Sádecká 169, 252 30 Řevnice mobil: 257 721 795 email: info@cestarevnice.cz

Pro klienty 15-18 let. Nabízí pobytový program, který klientům umožní zastavit se na cestě do drogové závislosti. 

Detoxikační centrum - Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

obec Praha Název Dětské a dorostové detoxikační centrum adresa: Vlašská 336/36, 118 33 Praha 1-Malá Strana telefon: 257 197 319 email: detox@nmskb.cz URL www.nmskb.cz

Kurátor pro děti a mládež - sociální odbor města Dobříše

obec Dobříš adresa: Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš (1. patro) telefon: 318 533 371 email: brejcha@mestodobris.cz URL www.mestodobris.cz

Manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor:

  • telefon: 318 533 391
  • mobil: 602 370 677
  • email: kovarikova@mestodobris.cz (zástupkyně velitele)

Rodičovská linka

mobil: 606 021 021 email: pomoc@rodicovskalinka.cz URL www.rodicovskalinka.cz

Poskytuje krizovou pomoc a základní sociální poradenství. 

Celkem dokumenů: 9 - Stránka 1 z 1