Drogy a alkohol

  • Máte vy nebo někdo z vašeho okolí problém s alkoholem nebo jinými návykovými látkami?
  • Užíváte vy nebo někdo drogy a neumíte přestat?
  • Zkouší někdo z vašeho okolí drogu?
  • Máte v okolí někoho závislého a obtěžuje Vás to?

Centrum adiktologických služeb Magdalena – Příbram (dříve K centrum)

obec Příbram Název Mgr. Hana Vavřincová adresa: Žežická 193, Příbram telefon: 318 622 010 mobil: 739 612 018 email: cas.pb@magdalena-ops.cz URL www.magdalena-ops.eu/index.php/kontakty-magdalena-ops/kde-n%C3%A1s-najdete/p%C5%99%C3%ADbram.html

Nabízí terénní programy, kontaktní a poradenské služby pro starší 15 let a to: uživatele nelegálních drog, gamblery, závislé na alkoholu, klienty substitučního programu, uživatele inhalačních látek a také pro jejich blízké.

Terénní programy Příbramsko

tel.: 318 622 010, mobil: 605 311 146 
e-mail: teren.pb@magdalena-ops.cz  

StreetMobil Příbramsko: 737 603 698

Magdaléna, o.p.s.

obec Mníšek pod Brdy adresa: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy telefon: 318 599 260 mobil: 603 867 385 email: info@magdalena-ops.cz URL www.magdalena-ops.eu/index.php/kontakty-magdalena-ops/kde-n%C3%A1s-najdete/mnisek-pod-brdy-co-zde-najdete.html

Poskytuje ucelený systém služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách.

Centrum primární prevence, Magdaléna, o.p.s.

obec Příbram Název Hana Lukešová mobil: 731 625 960 email: prevence@magdalena-ops.cz

Nabízí primárně preventivní aktivity pro základní i střední školy.

Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor a protidrogový koordinátor

obec Dobříš Název Bc. Václav Brejcha adresa: Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš telefon: 318 533 371 fax: 318 533 375 email: brejcha@mestodobris.cz

Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor pro oblast Praha-západ

obec Praha Název Michaela Hlinková DiS., Petra Kejmarová, DiS. adresa: Podskalská 1290/19, Praha 2 telefon: 221 982 474, 221 982 209 email: michaela.hlinkova@mestocernosice.cz URL www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/ospod-cernosice

Centrum krizové intervence

obec Praha telefon NONSTOP: 284 016 666

Poskytuje akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v obtížných životních situacích.

CSS Hvozdy, o.p.s. - Sociální péče, prevence a odborné sociální poradenství

obec Štěchovice Název PhDr. Romana Čandová adresa: Detašované pracoviště - MFC, prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice mobil: 606 587 444 email: candova@css-hvozdy.cz URL http://www.css-hvozdy.cz/sluzby/odborne-socialni-poradenstvi-osp/

Odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:

Ambulantní - na pobočce CSS Hvozdy v MFC Štěchovice

Terénní - v obci Davle, Hvozdnice, Novém Kníně

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje - Příbram

obec Příbram adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram I telefon: 318 622 571 mobil: 724 568 571 email: poradnapb@volny.cz URL www.poradnapb.cz

Centrum nabízí odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku 6-26 let, osoby v krizi, seniory, osoby ohrožené domácím násilím a jiné osoby. Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

obec Rakovník adresa: Žižkovo nám. 168/I, 269 01 Rakovník telefon: 313 512 657 mobil: 604 501 144 fax: 313 511 293

Centrum nabízí odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku 6-26 let, osoby v krizi, seniory, osoby ohrožené domácím násilím a jiné osoby. Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů.

Celkem dokumenů: 9 - Stránka 1 z 1