proFem - život bez násilí je právo každé ženy

obec Příbram jméno/organizace: Naďa Gubová adresa: Dlouhá 97, Příbram mobil: 77 44 33 034 email: ic@profem.cz web: www.profem.cz

Poskytujeme přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu v konkrétních případech domácího násilí a zároveň zajišťujeme interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracujeme s Policií České republiky. 

Nabízíme:

  • Psychickou podporu
  • Krizovou pomoc
  • Sociální poradenství
  • Právní poradenství   

 Cílová skupina:

  • Osoby ohrožené domácím násilím
  • Blízké osoby, které jsou ohroženy domácím násilím
  • Jakákoli osoba, která se dozví, že se v jejich okolí odehrává domácí násilí                                                                                                                                                                                                   
  • U osob mladších 18 let spolupracujeme s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
  • Služba je nabízena osobám, jejichž násilný partner/ka byl/a vykázán/a ze společného obydlí