ACORUS, z.ú. pomoc osobám ohroženým domácím násilím

obec Praha adresa: Dělnická 213/12, Praha 7 telefon NONSTOP: 283 892 772 email: info@acorus. cz web: www.acorus.cz

Azylový dům a krizová pomoc, odborné sociální poradenství, poskytování právních informací.

KRIZOVÁ POMOC umožňuje ženám a ženám s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí získat bezplatné ubytování na 5 pracovních dní. Poskytovaná pomoc vede k překonání krize, psychické stabilizaci a zvýšení informovanosti o možnostech řešení domácího násilí