Domácí násilí

  • Ubližuje Vám někdo?
  • Máte pocit, že se domácí násilí týká někoho z Vašich blízkých?
  • Musíte snášet opakované urážky, žárlivost, fyzické ubližování?
  • Zakazuje Vám někdo kontakt s blízkými?
  • Musíte snášet sexuální praktiky, které se Vám nelíbí?
  • Jste ponižováni před ostatními lidmi?

Poradna Na Dosah

obec Příbram adresa: Dlouhá 97, 261 01 Příbram III mobil: 774 433 035 email: poradna.pribram@profem.cz

linka právní pomoci ženám, obětem domácího násilí:

mobil: 608 222 277 (út 9.00 - 12.00, st 17.30 - 20.30)

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje - Příbram = Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Příbram

obec Příbram adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram II telefon: 318 622 571 mobil: 724 568 571 email: poradnapb@volny.cz URL www.poradnapb.cz/poradci.html

Centrum nabízí odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku 6-26 let, osoby v krizi, seniory, osoby ohrožené domácím násilím a jiné osoby.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

obec Rakovník adresa: S.K.Neumanna 251, 269 01 Rakovník telefon: 313 512 657 mobil: 604 501 144 email: info@poradna-rakovnik.cz URL www.poradna-rakovnik.cz

Bílý kruh bezpečí

obec Praha adresa: U Trojice 2, 150 00 Praha 5 telefon: 257 317 100 - poradna BKB, 257 317 110 - centrála BKB telefon NONSTOP: 116 006 - linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí email: bkb.praha@bkb.cz URL www.bkb.cz

Poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestních činů, včetně morální a emocionální podpory.

Linka bezpečí (pro děti a mládež)

telefon: 116 111 – volání zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let email: pomoc@linkabezpeci.cz URL www.linkabezpeci.cz chat: chat.linkabezpeci.cz

Poskytuje pomoc dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, s kterými si neví rady.

Rodičovská linka

mobil: 606 021 021 email: pomoc@rodicovskalinka.cz URL www.rodicovskalinka.cz

Poskytuje krizovou pomoc a základní sociální poradenství. 

Česká asociace pro psychické zdraví

obec Praha adresa: sídlo ČAPZ: Panská 8, 110 00 Praha 1 telefon: 224 212 656 mobil: 777 783 019 email: info@capz.cz URL www.capz-esprit.sweb.cz/new/index.html

Linka psychopomoci: 224 214 214

Poskytuje pomoc lidem v situacích, se kterými si neví rady nebo je jen potřebují probrat s někým nezaujatým. 

ACORUS, z.ú. pomoc osobám ohroženým domácím násilím

obec Praha adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 telefon NONSTOP: 283 892 772 email: info@acorus. cz URL www.acorus.cz

Poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

ROSA - Centrum pro týrané a osamělé ženy

obec Praha telefon: 241 432 466 (po, út 9.00 - 18.00; st, čt 9.00 - 16.00; pá 9.00 - 14.00) email: azyl@rosa-os.cz (vedoucí azylového domu), info@rosacentrum.cz URL www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz

Adresa azylového domu je utajena. Příjem klientek probíhá na kontaktní adrese: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4-Podolí


Kontaktní pracoviště - tel.: 241 432 466

SOS linka: 602 246 102 (po-pá 9.00 - 18.00)

telefon na vedoucí služby: 736 739 467 (po-pá 9.00 - 15.00)

ROSA - informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí

obec Praha adresa: Na Slupi 14/1483, 128 00 Praha 2-Nové město telefon: 241 432 466 email: poradna@rosa-os.cz URL www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz

Pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem, prevence násilí.

DONA linka

obec Praha telefon: 257 317 110 - provozovatel linky; 251 511 919 - vedoucí linky telefon NONSTOP: 251 511 313 email: centrala.praha@bkb.cz, dona.linka@bkb.cz URL www.donalinka.cz

Poskytuje pomoc obětem trestné činnosti.

Centrum krizové intervence

obec Praha adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice - Ústavní 91, 181 02 Praha 8 telefon: 284 016 111 telefon NONSTOP: 284 016 666 - linka důvěry email: podatelna@bohnice.cz URL www.bohnice.cz

Poskytuje akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v obtížných životních situacích.

Centrum sociálních služeb Praha - Pražská linka důvěry

obec Praha adresa: Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3-Žižkov telefon NONSTOP: 222 580 697 email: linka.duvery@csspraha.cz URL www.csspraha.cz

Pro osoby v krizové situaci - v tíživé životní nebo sociální situaci, bez omezení věku. 

Psychologické poradenství - Cesta k sobě

obec Dobříš Název terapeut Daniela Stratilová adresa: Lidická 344, 263 01 Dobříš mobil: 777 009 995 email: daniela@cestaksobe.net URL www.cestaksobe.net

Poradenství v nesnadných životních situacích, psychoterapie a podpora osobního rozvoje. 

Celkem dokumenů: 20 - Stránka 1 z 2