Děti a mládež

  • Má vaše dítě problémy?
  • Máte problém se svými dětmi?
  • Stali jste se vy nebo vaše dítě obětí šikany?
  • Máte pocit, že někdo ubližuje dítěti (dětem) a nevíte co dělat?
  • Máte problém s mládeží – ničí něco nebo obtěžují na ulici?
  • Hledáte, kde může vaše dítě (nebo dítě s vámi) trávit volný čas?

Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor a protidrogový koordinátor

obec Dobříš Název Bc. Václav Brejcha adresa: Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš telefon: 318 533 371 fax: 318 533 375 email: brejcha@mestodobris.cz

Linka bezpečí (pro děti a mládež)

obec Praha telefon: 116 111 – volání je zdarma email: pomoc@linkabezpeci.cz URL www.linkabezpeci.cz chat: chat.linkabezpeci.cz

Pomáhá dětem i dospívajícím řešit těžké životní situace.

Linka vzkaz domů

obec Praha telefon: 800 111 113 - (bezplatná linka z pevné sítě) mobil: 724 727 777

Telefonická linka pro děti, které jsou na útěku nebo byly vyhozeny z domova.

Pedagogicko psychologická poradna

obec Příbram adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram telefon: 318 624 085 email: ppppb@volny.cz

Odborná psychologická a speciálně pedagogická pomoc dětem a mládeži, i jejich rodičům a učitelům. Pomáhá i při výběru vhodného učebního oboru, školy či zaměstnání.

Dětské krizové centrum o.s.

obec Praha adresa: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 telefon: 241 480 511 mobil: 777 664 672 telefon NONSTOP: 241 484 149 fax: 241 480 511 email: ambulance@ditekrize.cz URL www.ditekrize.cz

Nabízí pomoc rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

Nízkoprahový klub Terén

obec Dobříš Název Proxima Sociale adresa: Jáchymovská 1869, 263 01 Dobříš telefon: 777 310 306 mobil: 773 945 577 email: sokolova@proximasociale.cz, hemrova@proximasociale.cz

Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 11 - 18 let. Prostor pro trávení volného času dětí a mládeže, pomoc v obtížných situacích, provádí i terénní práci s dětmi a mládeží v ulicích města Dobříše.

Pondělí  12:00 - 18:00
Úterý      12:00 - 18:00
Středa    14:00 - 16:00
Čtvrtek   12:00 - 18:00

Klub Biják

obec Dobříš adresa: Boženy Němcové 950, 263 01 Dobříš mobil: 603 130 057 email: mike@kravmaga-kapap.cz URL Facebook: Klub BIJÁK - Dobříš

Volnočasový klub Biják nabízí zázemí pro nekomerční aktivity pro děti. mládež a dospělé.

Středisko rodinné péče (SVP Příbram)

obec Příbram adresa: Detašované pracoviště - Školní 129, 261 01 Příbram VIII telefon: 318 632 266 email: svppb@svppribram.cz URL www.dum-praha.cz

Nabízí bezplatnou pomoc pro děti, rodiče a pedagogy. Pomohou s nežádoucím chováním, s problémy s okolím (s vrstevníky, ve škole, šikanou, agresivitou apod.), řešením krizových situací i s výběrem povolání.

Soukromý dětský domov Korkyně

obec Korkyně Název SOS 92 o.p.s. adresa: Korkyně 19, 262 06 telefon: 318 520 224 mobil: 731 449 427 email: info@ddkorkyne.cz URL www.ddkorkyne.cz

Rodinné centrum Dobříšek, z.s.

obec Dobříš adresa: Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš mobil: 608 459 559, 608 906 559 email: rcdobrisek@gmail.com URL www.dobrisek.cz

Nabízí programy pro maminky s dětmi, zaměřuje se i na preventivní práci v sociální oblasti, spolupracujeme s psychologem a speciálním pedagogem. Vytváří pracovní příležitosti pro rodiče s dětmi, pořádá vzdělávací kurzy a semináře.

Klinický psycholog a psychoterapeut Mgr. Jiří Štěpo

obec Dobříš adresa: Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš telefon: 604 113 125 email: drvpostep@drvostep.com URL www.drvostep.com

Dětské centrum U čápa

obec Nový Knín Název o.p.s. ČAP adresa: Sudovice 98, 262 03 Nový Knín mobil: 702 540 830 email: dcucapa@seznam.cz URL www.dccap.cz

Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor pro oblast Praha-západ

obec Praha Název Michaela Hlinková DiS., Petra Kejmarová, DiS. adresa: Podskalská 1290/19, Praha 2 telefon: 221 982 474, 221 982 209 email: michaela.hlinkova@mestocernosice.cz URL www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/ospod-cernosice

Pedagogicko psychologická poradna pro oblast Praha-západ

obec Praha adresa: Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín telefon: 281 867 331-4 email: poradna@pppprahavychod.cz

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje - Příbram

obec Příbram adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram I telefon: 318 622 571 mobil: 724 568 571 email: poradnapb@volny.cz URL www.poradnapb.cz

Centrum nabízí odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku 6-26 let, osoby v krizi, seniory, osoby ohrožené domácím násilím a jiné osoby. Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů.

Celkem dokumenů: 18 - Stránka 1 z 2