Azylový dům svaté Ludmily

obec Mokrovraty adresa: Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín telefon: 311 360 311 email: azylovy.dumsv.ludmily@email.cz web: www.socialnipece.cz/

Azylový dům sv. Ludmily poskytuje dočasné ubytování rodinám, které ztratily svůj vlastní domov. Našimi klienty se mohou stát úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství bez přístřeší a v hmotné nouzi, oběti domácího násilí – rodič s nezaopatřeným dítětem a osoby komerčně zneužívané; lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou.