Masarykovo sanatorium Dobříš

obec Dobříš jméno/organizace: MEDIHELP s.r.o. adresa: Na Čihadle 833, 263 01 Dobříš telefon: 318 541 211 email: info@medi-help.cz web: www.medi-help.cz

Nestátní zdravotnické zařízení pro léčbu dlouhodobě nemocných, poskytuje doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích i akutních chorobách.